Mikrogranty

0
1017

Przez najbliższe dwa tygodnie możecie zgłosić swoje pomysły na społeczne działania w całym Wrocławiu. Jak spędzić nadchodzącą wiosnę na wrocławskich osiedlach? Najlepiej poznając się z sąsiadami i sąsiadkami z najbliższej okolicy!

Tradycyjnie, w trwającym od 1 do 15 lutego naborze można wziąć udział, wybierając jedną z trzech ścieżek: dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla grup młodzieżowych oraz dla organizacji pozarządowych. Co ważne, swoje propozycje mogą zgłaszać również osoby bez stałego meldunku w mieście – wystarczy chcieć działać w jego granicach!

Jakie pomysły wchodzą w grę?
Nie tematyzujemy programu – ważne, by zgłaszane projekty angażowały do wspólnego działania mieszkańców i mieszkanki tej samej ulicy, podwórka, czy też osiedla! Mogą to być sąsiedzkie warsztaty, plenerowe pokazy czy wycieczki rowerowe lub piesze skierowane do społeczności lokalnej. Program to także przestrzeń na realizację inicjatyw, będących okazją do poznania się w międzykulturowym, przyjaznym gronie – takich, które włączają osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. Dzielenie się pasjami, integracja, edukacja – w ramach Mikrograntów wrocławianie i wrocławianki mają szerokie pole do eksperymentowania i łączenia pokoleń!

Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe , pomoc organizacyjną, promocyjną, administracyjną i logistyczną. Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy między 1 a 15 lutego wypełnić jeden z formularzy przeznaczonych dla trzech różnych ścieżek, dostępnych na stronie www.wroclaw.pl/mikrogranty. Wybrane przez komisje inicjatywy ogłoszone zostaną 10 marca!

Przygotuj się – weź udział w szkoleniach!
W DNA Mikrograntów jest edukacja – zespół udziela pomocy na każdym etapie przygotowań i realizacji projektów. Przed nami szkolenia dla każdej ze ścieżek, podczas których przekonacie się, że wypełnianie wniosku jest naprawdę proste:

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here