Matura polska czy międzynarodowa?

0
646

Do niedawna uczniowie rozpoczynający naukę w szkołach średnich nie mieli okazji, by się nad tą kwestią zastanawiać. W dobie coraz większej dostępności Matury Międzynarodowej (MM) pojawia się pytanie „Czy warto podjąć trud jej zdawania?”. Odpowiadamy, z czym łączy się wybór pomiędzy maturą polską, a międzynarodową.

Program takie matury (International Baccalaureate Diploma Programme) stanowi międzynarodowy standard, umożliwiający młodym ludziom studiowanie na całym świecie. Uczelnie z czołówki światowych rankingów zabiegają o kandydatów – absolwentów tego programu. Dlaczego tak się dzieje?

Po co?

– Jedną z fundamentalnych różnic pomiędzy programem Matury Międzynarodowej, a lokalnymi programami maturalnymi stanowi interdyscyplinarność nauczania i kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie – tłumaczy Oriana Molęda, dyrektor Międzynarodowego LO we Wrocławiu Fundacji Edukacji Międzynarodowej, oferującego uczniom możliwość nauki w tym programie. – Są to umiejętności bardzo cenione przez uczelnie wyższe. Uniwersytety dostają studenta z dyplomem IB optymalnie przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnym kierunku, aktywnego, nie bojącego się wyzwań, refleksyjnego, wdrożonego do samodzielności i pracy metodą projektów, potrafiącego brać odpowiedzialność za swoją dalszą edukację.

Wśród innych walorów edukacji w systemie MM podkreśla się: większe kompetencje kulturowe z racji edukacji opartej na nauczaniu języków obcych oraz rozbudzoną potrzebę zaangażowania społecznego, tak ważnego w zglobalizowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie.

To wszystko znacząco zwiększa szanse absolwentów na dostanie się na wiodące uniwersytety na świecie. Nie zamyka jednak drogi studiowania na polskich uczelniach. Jest mile widziana i honorowana na równi z polską maturą przez polskie uczelnie wyższe.

Dla kogo IB Diploma?

– Dwuletni program IB Diploma to doskonały wybór dla osób zamierzających podjąć studia za granicą. Kandydaci do tego programu muszą jednak zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakie z tym wyborem się wiążą – podkreśla Sean Dooley, Koordynator IB Diploma Programme we wrocławskim liceum. – Przede wszystkim czeka ich od samego początku nauka w języku obcym, często z nauczycielami, native speakerami. W przypadku naszej szkoły jest to język angielski. Uczniowie korzystają z podręczników w tym języku. Do tego muszą wdrażać się do bardzo dużej samodzielności. Już na etapie zapisu decydują, jakich przedmiotów i jak intensywnie będą się uczyć. Ma to potem znaczenie przy wyborze przedmiotów maturalnych i kierunku studiów. Nie każdy absolwent szkoły podstawowej czy gimnazjum ma już tak sprecyzowaną wizję swojej przyszłości. Sama Matura Międzynarodowa jest egzaminem wieloetapowym i bardzo wymagającym. Uczniowie muszą przygotować Extended Essay i zaprezentować swoją pracę w formie przypominającej obronę pracy licencjackiej na studiach. Wewnętrzne egzaminy maturalne – oceniane wewnętrznie, ale też nagrywane i wysyłane potem przez szkołę do weryfikacji przez zewnętrznych ekspertów IB – zaczynają się już w marcu. Uczeń IB Diploma Programme zdaje maturę z sześciu przedmiotów, w tym z 2 lub 3 w zakresie podstawowym oraz 3 lub 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Co dla niezdecydowanych?

Alternatywną dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane na Maturę Międzynarodową jest podjęcie nauki w klasach z polską podstawą programową, ale – przez pierwsze dwa lata nauki – z programem wzbogaconym o Middle Years Programme. Jest to, realizowany od lat w szkołach Fundacji Edukacji Międzynarodowej, program IB poprzedzający przygotowanie do IB Diploma Programme.

Sytuacja jest szczególna, gdyż o przyjęcia do liceów będą zabiegali zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i absolwenci gimnazjów. Aby zapewnić miejsca wszystkim chętnym szkoła uruchomiła równoległą ścieżkę trzy- i czteroletniego przygotowania do matury. O tym, jaka to będzie matura przesądzą wyniki egzaminów wewnętrznych i decyzje samych uczniów.

(msd)

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here