Kongres kultury

0
421

W dniach 13-14 października 2023 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbędzie się pierwsza odsłona Dolnośląskiego Kongresu Kultury w ramach obchodów 25-lecia Województwa Dolnośląskiego. 


Zachęcamy do zapoznania się z programem tego wyjątkowego wydarzenia, podczas którego odbędą się debaty, panele dyskusyjne, pitchingi, prezentacje i wykłady. Zachęcamy do udziału w sesjach i panelach oraz do zgłaszania swoich prezentacji poprzez  formularz zgłoszeni (dostępny poniżej).

Idea Kongresu:
Dolnośląski Kongres Kultury to spotkanie kadr kultury, środowisk artystycznych,  akademickich, pracowników administracji samorządowej, polityków i działaczy społecznych. Animatorów i menedżerów kultury, regionalistów i pasjonatów dolnośląskości, aktywnych uczestników życia kulturalnego, nauczycieli i edukatorów kultury. Spotkanie będzie okazją do prezentacji, dyskusji i refleksji nad kulturą w regionie, do wytyczania kierunków polityki kulturalnej, rozmów w szerokim gronie interesariuszy na temat wyzwań na rzecz zachowania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska.  Kongres ma ujawniać, doceniać  i integrować zaangażowanych, wytyczać kierunki polityki kulturalnej regionu, uspójniać wiedzę, włączać do refleksji o kulturze regionu szerokie grono interesariuszy. Uczestnicy podejmą dyskusję na temat wyzwań dla utrzymania, rozwoju i przemian wartości kultury Dolnego Śląska.  Kongres będzie okazją do dyskusji nad tożsamością dolnośląską mieszkańców regionu, wzmacniania poczucia dumy z bycia Dolnoślązakiem, podnoszenia kompetencji regionalnych mieszkańców, sąsiadów i gości.

 

PROGRAM DOLNOŚLĄSKIEGO KONGRESU KULTURY
wydarzenia w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego 

13 października 2023 (piątek)
9:00 –  Akredytacja uczestników/ Biuro kongresowe

10.00 – 11.30 Debata plenarna: Wyzwania i wizje przyszłości kultury Dolnego Śląska/ Sala Warszawa
Prowadzi: Magda Piekarska

12.00 – 13.30 Kultura „nowocześniejsza”. Czy nowe technologie i cyfrowy rynek sztuki to tylko narzędzia?Sala Warszawa
Nowoczesne technologie stały się częścią naszej rzeczywistości – to fakt. Jak bardzo przeniknęły do sfery kultury? Czym dla młodych twórców są technologia i sztuka? W jaki sposób artysta może odnaleźć się na cyfrowym rynku? – to tylko część pytań, na które postaramy się odpowiedzieć podczas panelu dyskusyjnego. Do udziału w nim zaprosiliśmy ambitnych, kreatywnych i przedsiębiorczych przedstawicieli młodego pokolenia, którzy z sukcesem odnaleźli się w nowych technologiach i współczesnym, cyfrowym świecie.
Uczestnicy: Emiko, Milan Wojcieszek i inni.
Moderuje: Justyna Miłosz-Konopacka

12.00 – 13.00 Najlepsze wydarzenie muzealne Dolnego Śląska 2022/ Sala Lalka
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu

12.00 – 13.00 Potencjał i bariery współpracy międzysektorowej/ Sala Piano Bar
Kultura / Turystyka / Uzdrowiska / Koleje / Ochrona zabytków/ Rozwój wsi /
World cafe.
Moderuje: Natalia Mutor

12.00 – 13.00 Pitchingi — sesja I/ Sala Lwów
Prezentacje koncepcji projektów artystycznych młodych twórców
Konkurs. Jurorzy: Joanna Sokołowska, Magdalena Klich-Kozłowska, Jacek Głomb

14.30 – 16.00 Kondycja publicznych instytucji kultury na Dolnym Śląsku/ Sala Warszawa
Debata plenarna z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, badaczy, animatorów
Moderuje: Artur Celiński

14.30 – 16.00 Człowiek w destabilizacji i dysfunkcji/ Sala Piano Bar
Nierówności w przestrzeni społecznej
Rozmowa. Wojciech Skibicki (MiserArt), dr Agnieszka Florczak (UWR), Katarzyna Kulwicka (SWPS)

14.30 – 16.00 Mam 25 lat. Przyszłość w kulturze/ Sala Konferencyjna
Laboratorium
Moderuje: Piotr Jakub Fereński

14.30 – 16.00 Dolnośląskość — szansa czy wyzwanie?/ Sala Warszawa
Debata plenarna o współczesnej tożsamości regionu
Moderują: Izolda Topp-Wójtowicz, Ryszard Gładkiewicz, Marek Sztark

14.30 – 16.00 Pitchingi   — sesja II/ Sala Lwów
Prezentacje koncepcji projektów artystycznych młodych twórców
Konkurs. Jurorzy: Joanna Sokołowska, Magdalena Klich-Kozłowska, Jacek Głomb

16.30 – 18.00 Ukraińcy w Polsce/ Sala Warszawa
Konsumenci kultury, menedżerowie, twórcy, animatorzy, edukatorzy, kuratorzy, artyści, współtwórcy sektora kreatywnego.
Debata plenarna
Moderuje: Olga Chrebor

16.30 – 18.00 Standardy współpracy/ Sala Piano Bar
pomiędzy instytucjami kultury a NGO
Long Table z udziałem obu stron

16.30 – 18.00 Pitchingi   — sesja II/ Sala Lwów
Prezentacje koncepcji projektów artystycznych młodych twórców
Konkurs. Jurorzy: Joanna Sokołowska, Magdalena Klich-Kozłowska, Jacek Głomb

18.00 – 20.00 Kulturalne party w kuluarach Sala Bar Piano

 

14 października 2023  (sobota)

10.00 – 11.30 Mam 25 lat —  przyszłość kultury/ Sala Warszawa
Debata podsumowująca laboratorium kulturoznawców
Moderuje: Piotr Jakub Fereński

12.00 – 13.30 Dziedzictwo rzek — kultura dla natury Sala Warszawa
Debata z udziałem artystów i ekologów

12.00 -13.00 Jak doskonalić system instytucji kultury i łagodzić nierówności w sektorze kultury?/ Sala Piano Bar
Postulaty zmian systemowych. Warsztat wydobywczy Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury

12.00 – 13.00Migranci w Polsce/ Sala Konferencyjna 
Odbiorcy kultury, menedżerowie, twórcy
Debata  stolikowa 
Debata odwołana

14.00 – 15.30 Walka o wpływy/ Sala Piano Bar
Ekonomia i ekologia, ich rola oraz stan w świetle obecnych globalnych zagrożeń
Rozmowa z udziałem artystów, naukowców i działaczy

14.00 – 15.00 MINISTERSTWO KULTURY DOLNEGO ŚLĄSKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 64A, 50-020 WROCŁAW/ Kulturalny Sparring Debata plenarna/ Sala Warszawa
Reżyseria i prowadzenie: Sebastian Majewski

15.00 – 16.00 Panel podsumowujący/ Sala Warszawa
Debata plenarna

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI: Prezentacja spektaklu „Stascha – czyli płomień w oddechu” (spektaklu o Stanisławie Przybyszewskiej) w reżyserii Marcina Czerwińskiego, 13 października o godz. 17.00 / Sala Laboratorium Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Bilety  w cenie od 15 zł do nabycia na: ekobilet.pl oraz na 40 minut przed spektaklem w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27, Wrocław

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here