ALARM SMOGOWY

0
1461

 Pod Dolnośląski Alarm Smogowy  wystosował list otwarty do szefów dolnośląskich samorządów. Poniżej treść tego listu.

„Pod koniec listopada 2017 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały antysmogowe dla naszego regionu. Zła jakość powietrza jest poważną przyczyną utraty zdrowia oraz wyzwaniem dla samorządów. Pogoda jest w obecnym okresie grzewczym wyjątkowo łaskawa – smog jednak nie zniknął. W dalszym ciągu mamy do czynienia z poważnymi przekroczeniami norm.

Same uchwały antysmogowe nie wystarczą aby poprawić jakość powietrza – potrzebne są działania, w tym również informacja o wprowadzanych rozwiązaniach prawnych. Przeprowadzona przez Dolnośląski Alarm Smogowy analiza wskazuje, że dolnośląskie gminy praktycznie nie informują mieszkańców o uchwałach antysmogowych. Brakuje również regionalnych działań informacyjnych. W przeciwieństwie do województw małopolskiego i śląskiego nie przygotowano do tej pory publikacji, czy też serwisu internetowego przedstawiającego uchwały antysmogowe, ich znaczenie oraz wprowadzane ograniczenia prawne dotyczące piecy oraz paliw.

Pierwsze zapisy uchwał wchodzą w życie już od 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia obowiązywać będzie zakaz montowania piecy nie spełniających standardu ekoprojektu, a we Wrocławiu i większości uzdrowiskach nowych piecy na węgiel i drewno. We Wrocławiu i w uzdrowiskach z początkiem lipca 2018 powinny zostać wyłączone z eksploatacji kominki rekreacyjne nie spełniające standardu ekoprojektu. W połowie roku wprowadzony będzie również zakaz opalania domów i mieszkań mułami i flotokoncentratami węglowymi, węglem brunatnym oraz drewnem o wilgotności powyżej 20%.

Brak informacji o wprowadzanych rozwiązaniach prawnych mających na celu poprawę jakości powietrza skutkować może nie wprowadzeniem prawa w życie. Dlatego apelujemy do gmin o podjęcie szerokich działań informacyjnych. Dobrą okazją do poinformowania właścicieli mieszkań i domów o uchwale antysmogowej jest rozsyłana na początku roku przez wszystkie gminy decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości. Proponujemy aby do rozsyłanej korespondencji dołączyć informację o wprowadzanych zakazach i ograniczeniach wynikających z uchwał antysmogowych. Celowe jest również przeszkolenie urzędników oraz strażników gminnych w tym zakresie.

W razie potrzeb Dolnośląski Alarm Smogowy oferuje współpracę dotyczącą informacji i edukacji.”

DAS

Zostaw komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here